Zvolena nová synodní rada ČCE

5. SRČeskobratrská církev evangelická zvolila 21. května 2021 v Praze během jednání synodu své nové vedení. V synodní radě zasednou faráři Pavel Pokorný jako synodní senior), Ondřej Titěra a Roman Mazur. Z řad laiků dostali důvěru Jiří Schneider (zvolen synodním kurátorem), Jana Šarounová a Simona Kopecká. Funkční období nového církevního vedení začíná 22. listopadu 2021.

Jiří Hofman