Archeologické vykopávky v Tel Moca

Moca_nalez sosky konikaV auguste tohto roku sa vybrala skupina pedagógov, zamestnancov a študentov Evangelickej teologickej fakulty UK v Prahe na trojtýždňové archeologické vykopávky v lokalite Tel Moca. Udialo sa tak po ročnej pauze spôsobenej v dôsledku pandémie Covid-19. Nadväzovalo sa na vykopávky v danej oblasti z roku 2019.

Tel Moca sa nachádza asi 7 km od starovekého Jeruzalema a je miestom biblickej Mocy z Joz 18,26. Archeologické prieskumy sa v tejto oblasti diali už skôr, ale až v roku 1993, pri plánovanej výstavbe novej cesty do Jeruzalema, bolo toto miesto identifikované ako dôležité archeologické nálezisko.

Vykopávky na tomto mieste sú riadené Šuou Kisilevitz (Tel Aviv University a Israel Antiquities Authority) a prof. Odedom Lipschitsom (Tel Aviv University). Do projektu sú zapojené i partnerské inštitúcie: Univerzita Ösnabrück v Nemecku a Karlova Univerzita v Prahe. Okrem toho sa do projektu môžu zapojiť i dobrovoľníci z rôznych kútov sveta.

Vykopávky sa sústredia na odkrytie chrámového komplexu z doby železnej II (10. –  6. storočie pred n. l.). Archeologické odkrývanie prebiehalo v dvoch častiach: východnej a západnej. Východnej so silami, ktorá prilieha k chrámovému nádvoriu a kde sa našli i tento rok rôzne zaujímavé nálezy a kultické artefakty a v západnej časti, kde sa výskum sústreďoval najmä na nájdenie a odkrytie západnej steny chrámu.

Odkrývaný chrám v tejto oblasti odpovedá biblickému popisu Prvého chrámu, ktorý by mal však ležať v Jeruzaleme. Z toho však vyvstáva viacero otázok. Aký je jeho súvis s týmto chrámom? Môže ísť priamo o Šalamúnov chrám? Je to nejaký iný dôležitý chrám, alebo ide len o akúsi modlitebňu? Komu bola zasvätená? A čo z toho vyplýva pre biblické bádanie?

Projekt je unikátny i tým, že väčšina zapojených „kopáčov“ do tohto projektu sú študenti teológie či teológovia, doplňujúci a rozširujúci si poznatky o súčasné výskumy v biblickej archeológii. Spolu s dobrovoľníkmi z celého sveta i miestnymi z rôznych profesií a zameraní tak môžu okúsiť trochu hmatateľnej histórie, zažiť a zapojiť sa do archeologického bádania, fyzicky náročnej i veľmi jemnej práce, od prekopávania sa cez jednotlivé vrstvy a deštrukciu základov mladších stavieb po presievanie hliny, zbieranie rôznych úlomkov keramiky či kostí a čistenie kameňov.

Moza_2021_Moulis 6

Bolo zaujímavé zažiť to. Zakúsiť ako vyzerá archeologická práca, čo všetko sa meria, presne popisuje, zakresľuje a dokumentuje, ako sa čistí a určuje keramika, ako sa odoberajú vzorky na rôzne analýzy. Dôležité bolo aj vysvetľovanie, úvod do toho, čo kopeme, prečo odkrývame tú-ktorú vrstvu, ako to máme robiť, s akými nástrojmi môžeme pracovať, prečo sa to deje aj čo asi máme očakávať. V teréne k tomu slúžili oblastní odborní vedúci a mimo terénu to boli rôzne odborné prednášky, workshopy, diskusie i výlety, ktoré sa týkali archeológie i teológie.

Pre mňa bolo asi najzaujímavejšie vidieť, ako sa od „krompáčovania“ v hline dokážeme dostať k toľkým informáciam. Ako z nejakých „nezaujímavých“ kameňov, črepov, hliny, ktoré sa zdajú pre laikov na prvý pohľad obyčajné, dokážeme prísť za pomoci rôznych analýz a 3D modelovania až k vizuálne konkrétnej podobe miesta už s konkrétnou akustikou, predpokladaným dopadom denného svetla do vnútorného priestoru daného objektu a ďalšími podrobnosťami.

Práce na týchto archeologických vykopávkach v Tel Moca však naďalej pokračujú. Ďalšia sezóna je naplánovaná na september 2022. Práce by mali vniesť viac svetla do predkladaných nejasností a poodhaliť význam tohto judského chrámu. Myslím, že určite je sa na čo sa tešiť, a že o tak významnom náleze, ako sú pozostatky chrámu v lokalite Tel Moca, ešte budeme počuť.

Daniela Stehlíková