Českobratrská církev evangelická má nové vedení

DSC_0561Při slavnostních bohoslužbách byla v sobotu 20. listopadu 2021 v Brně uvedena do funkce nová synodní rada Českobratrské církve evangelické. Shromáždění provázela mimořádná opatření z důvodu přetrvávající pandemie COVID-19. Také proto bylo slavnostní setkání přenášeno i živě online.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán církve. V čele stojí synodní senior (duchovní) a synodní kurátor (laik). Členové rady – tři duchovní a tři laici – jsou jednou za šest let voleni synodem.

DSC_0578Nově jmenovaní členové synodní rady přebírají správu v době, kdy církev prochází procesem přechodu na samofinancování. Někdejší státní financování zakonzervovalo historické rozmístění sborů, které již dlouho neodpovídá demografické realitě a vyžaduje reorganizaci. Současně ale také nabízí velkou příležitost promýšlet věci nově a hledat nové důrazy a nová řešení a s tím i poznávat znovunabytou svobodu a odpovědnost. Právě tento úkol bude příštích šest let ležet také na bedrech této synodní rady.

Šestičlenná synodní rada se z poloviny obměnila. Faráři Pavel Pokorný, Ondřej Titěra a laik Jiří Schneider působili už v té předchozí. K nim pro nadcházející funkční období přibyly nové tváře: farář Roman Mazur, který dosud působil jako senior pražského seniorátu, a dva laici – Jana Šarounová, která vystudovala speciální pedagogiku a je kurátorka sboru Praha-Vinohrady, a Simona Kopecká, právnička a výpomocná kazatelka ze Slezska.

Nové složení synodní rady pro období 2021 až 2027

Pavel Pokorný, synodní senior

DSC_0607Pavel Pokorný (1960) byl v letech 2000 – 2021 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987–1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Působil též jako nemocniční kaplan pro mobilní hospic Cesta domů. Je ženatý, má čtyři děti.

Jiří Schneider, synodní kurátor

Jiří Schneider (1963) je bývalý ředitel Aspen Institute v Praze. Předtím působil v české diplomacii. Vystudoval geodezii a kartografii na ČVUT a religionistiku na University of Cambridge. Je ženatý, má tři děti.

Ondřej Titěra, 1. náměstek synodního seniora

Ondřej Titěra (1964) je od roku 2014 farářem sboru v Jablonci nad Nisou. Předtím působil jako farář v Miroslavi (1998–2014) a ve Vilémově u Golčova Jeníkova (1989–1998). Je ženatý, má čtyři děti.

Simona Kopecká, 1. náměstek synodního kurátora

Simona Kopecká (1969) vystudovala Justiční školu v Kroměříži a Evangelickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor evangelická teologie. Pracuje jako asistentka advokáta v advokátní kanceláři v Ostravě, předtím působila jako vyšší soudní úřednice. Je místokurátorka farního sboru ČCE v Opavě a výpomocná kazatelka. Je vdova, má dvě dospělé děti.

Roman Mazur, 2. náměstek synodního seniora

Roman Mazur (1974) působil jako farář v Ostravě (1996–2006) a od roku 2006 je farářem v Praze-Libni. Pro roky 2009–2021 byl dvakrát zvolen seniorem pražského seniorátu. Je ženatý, má tři děti.

Jana Šarounová, 2. náměstek synodního kurátora

Jana Šarounová (1964) pracuje jako speciální pedagožka-logopedka a zástupkyně ředitelky ve školském poradenském zařízení pro děti a mládež s vadami řeči. Od roku 2004 je kurátorka sboru v Praze- Vinohradech a působila také v církevní pastýřské radě. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

Jiří Hofman