Nový vedoucí tajemník

4. IMG_20210921_174144Na sklonku léta nastala výměna na postu šéfa ústřední církevní kanceláře Českobratrské církve evangelické (ÚCK). Dosavadního vedoucího tajemníka Jaromíra Plíška, bývalého diplomata, který úřad vedl od ledna roku 2017, vystřídal v pondělí 20. září jeho dřívější zástupce Martin Balcar.

Martin vyrostl ve sboru v pražských Strašnicích a vystudoval sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už v době studií vedl sedm let nadaci Divoké husy, po ní také Linku bezpečí a poté zakotvil v ústředí Diakonie ČCE na pozici vedoucího komunikace a vnějších vztahů. Před svým nástupem do ústřední církevní kanceláře ČCE v březnu 2020 pracoval sedm let jako vedoucí kampaní české pobočky Amnesty International.

„Práci vedoucího tajemníka přijímám s velkou pokorou. Vidím obrovské množství aktivit, které se dějí ve sborech i v rámci celé církve, což mě nabíjí optimismem a radostí. Chtěl bych vést úřad, který slouží ČCE a pomáhá jí v tom podstatném, totiž aby kázala Krista. A vím, že to nejdůležitější se děje na úrovni sborových společenství. Proto se chci zaměřit na efektivitu činností a být otevřen potřebným změnám. Rád bych řídil ÚCK tak, abychom odpovídali na zadání a dělali to, co ČCE chce a kam směřuje. Zároveň se těším na spolupráci s vytečnými kolegy v kanceláři i v církvi,“ říká Martin Balcar.

Jiří Hofman