S ničivou silou a s obrovskou vlnou pomoci

20210626_140036Ve čtvrtek 24. června 2021 zasáhla region Hodonínska a Břeclavska nečekaná přírodní katastrofa. Jižní Moravou se po sérii silných bouřek prohnalo tornádo. Vedle rozsáhlých materiálních škod jsou hlášeny i oběti na životech a mnoho zraněných. 2000 vážně poškozených staveb, včetně železničního koridoru, chybějící střechy, stovky popadaných stromů. Něco, na co v naší zemi nejsme zvyklí.

Již před půlnocí téhož dne se mimořádně sešli členové vedení Českobratrské církve evangelické a Diakonie ČCE, aby rozhodli o okamžité pomoci postiženým. Z humanitárních prostředků uvolnili částku 500 000 Kč a prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové spolupráce zřídili humanitární sbírku, na které se do dvou měsíců shromáždilo 26 milionů korun.

Společně s dalšími devíti organizacemi, které pořádaly sbírky, uzavřela Diakonie dohodu o koordinovaném postupu pomoci. V prvních dvou týdnech po tornádu odpracovalo 34 dobrovolníků Diakonie v zasažené oblasti přes 1 000 hodin.

20210626_120552

Okamžitá vlna solidarity těch, kdo byli a jsou ochotni pomoci, byla natolik výjimečná, že se Humanitární a rozvojové středisko Diakonie ČCE rozhodlo uspořádat ekumenické bohoslužby jako vyjádření duchovního posílení, útěchy a vyslovení naděje těm, kdo přišli o své blízké nebo o své domovy. A také jako poděkování těm, kdo jim tuto naději přinesli, tedy záchranářům, hasičům, vojákům, dobrovolníkům…

IMG_20210624_214028Bohoslužby se uskutečnily v pondělí 30. srpna od 19.00 hod. v kostele sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi. Sloužili při nich duchovní Českobratrské církve evangelické, římskokatolické církve, Evangelické církve metodistické, Církve československé husitské a Církve adventistů sedmého dne.

O tři týdny později, v polovině července, vlna silných bouřek a přívalových dešťů způsobila na západě Německa, v Belgii a Nizozemsku bleskové povodně.

Katastrofa si vyžádala přes dvě stovky lidských životů a i měsíc po události úřady hlásily desítky nezvěstných. Svým rozsahem se tyto povodně řadí k největším živelním pohromám v Evropě za poslední čtvrtstoletí.

Synodní rada obratem kontaktovala partnerské evangelické církve v Německu a vyjádřila jim účast. Zároveň oslovila české sbory s prosbou o modlitby za zasažené regiony a na svém zasedání pak také rozhodla o přímé podpoře z Fondu sociální a charitativní pomoci ve výši 500 000 Kč.

Finance Českobratrská církev evangelická poukázala přímo na účet německé Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, která působí v zasažených oblastech.

K této sbírce se pak přidaly také sbory i jednotlivci. Sbírku pro Německo zprostředkovala Diakonie ČCE, na jejímž transparentním účtu se asi do poloviny srpna shromáždily dary v celkové hodnotě dalších bezmála 555 000 Kč.

„Srdečný dík za toto velkorysé gesto podpory a solidarity! Škody napáchané povodněmi jsou nevyčíslitelné. Fotky z míst nás nechávají jen tušit, jak veliký je stav nouze. Znovu a znovu nás udivují příběhy, které od veřejnosti dostáváme, příběhy plné naděje a víry v tomto utrpení. Jedním tímto příběhem naděje je i vaše doprovázení v myšlenkách, modlitbách a finanční pomoci,“ stojí v jednom z děkovných dopisů z Německa, které dorazily na adresu ekumenického oddělení ústřední církevní kanceláře.

Děkujeme všem přispěvatelům za ochotu solidaritou přemáhat smutek a pomáhat šířit naději bez ohledu na hranice států.

Jiří Hofman