Archiv pro rubriku: ETF

Technologie & náboženství

26d5c882-71fc-4439-be31-b42ba2e71922„Víra v technologie představuje jakousi novodobou eschatologii – víru v to, že technologie spasí člověka a s ním i svět,“ říká František Štěch z Evangelické teologické fakulty UK.

Mgr. František Štěch, Th.D., vystudoval teologii na Jihočeské univerzitě, kde vyučoval až do roku 2016. Zkušenosti sbíral na řadě zahraničních univerzit: v Nizozemí, Německu a USA. Zabývá se fundamentální teologií, teologickou interpretací krajiny a orientuje se na zkoumání vztahu teologie a nových technologií. Na ETF UK vede mezinárodní výzkumnou skupinu, zabývající se vztahem teologie a současné kultury a vyučuje na Ekumenickém institutu. Pokračování textu Technologie & náboženství

Biblické kolokvium formou videokonference

TF_social_media19 (1)Mezinárodní setkávání biblistů, které vyrostlo z bytových seminářů osmdesátých let a vždy v týdnu po Velikonocích se na ETF už skoro třicet let koná, muselo být v loňském roce kvůli pandemii na poslední chvíli odloženo. Letošní setkání – XXVIII. colloquium biblicum (7.–8. dubna 2021) – bylo upraveno tak, aby se mohlo konat formou videokonference; program byl zkrácen na jeden a půl dne. Pokračování textu Biblické kolokvium formou videokonference

Vize a perspektivy církví v 21. století

DSCF7893Sympozium Církev na cestě: Vize a perspektivy pro putování 21. stoletím, které se konalo 13. dubna 2021 na ETF UK, připomnělo památku dvou významných českých praktických teologů, Josefa Smolíka (1922–2009) a Pavla Filipiho (1936–2015). Katedra praktické teologie ETF UK ve spolupráci s Pražským seniorátem Českobratrské církve evangelické sezvala jejich žáky i teology ze zahraničí a pojala vzpomínku jako rozvíjení Smolíkových a Filipiho myšlenek o církvi v současném kontextu. Pokračování textu Vize a perspektivy církví v 21. století

Na týden studentem

TF_social_media83 (1)Není žádné tajemství, že nepřízeň doby v posledním roce české školství výrazně ochromila, a vysoké školy tak zůstávají už déle než rok veřejnosti nepřístupné. Z tohoto důvodu jsme na Evangelické teologické fakultě museli omezit kromě prezenční výuky také veškeré další, doprovodné záležitosti. Dokonce i natolik tradiční (a troufám si říct, že pro prezentaci všech vysokých škol zcela klíčová) událost, jako je „Den otevřených dveří“, byla v rámci snahy o dodržení všech epidemiologických opatření přesunuta do virtuálního prostředí také. Pokračování textu Na týden studentem

Teologické studium může otřást osobní vírou. Rozhovor s proděkanem evangelické teologické fakulty Ladislavem Benešem

7. portrety009_300x300Evangelická teologická fakulta je součást Univerzity Karlovy jako jedna ze tří teologických fakult. V roce 2019 oslavila první století svojí existence. Jaká je její současná pozice, jak vypadá studium a jak získat nové studenty, o tom jsme si povídali s tamějším proděkanem pro studijní záležitosti, praktickým teologem a farářem Ladislavem Benešem. Pokračování textu Teologické studium může otřást osobní vírou. Rozhovor s proděkanem evangelické teologické fakulty Ladislavem Benešem

Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Kurz nemocniční kaplan II.V pátek 4. prosince 2020 se uskutečnilo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy slavnostní zakončení již pátého cyklu kvalifikačního kurzu „Nemocniční kaplan“. Kurz o rozsahu 310 hodin pořádá ETF ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou UK, Asociací nemocničních kaplanů ČR a jednotlivými církvemi v ČR. Úspěšné absolvování kurzu je jedna z podmínek pro práci duchovních ve zdravotnických zařízeních. Pokračování textu Kurz pro nemocniční kaplany na ETF UK

Odešel biblista, teolog a svědek víry. Petr Pokorný 1933–2020

9.Petr Pokorný_cb (2)V ranních hodinách 18. ledna 2020, obklopen svou rodinou, zemřel ve věku 86 let Petr Pokorný, profesor Nového zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Církev v něm ztrácí výrazného a oblíbeného učitele, pronikavého badatele mezinárodního věhlasu a neúnavného organizátora vědecké práce, který hlubokou erudici v biblistice, teologii, filologii i filosofii spojoval s přátelsky otevřenou určitostí svědka křesťanské víry. Pokračování textu Odešel biblista, teolog a svědek víry. Petr Pokorný 1933–2020